Usluge

Hita-vrijednosnice d.d. je investicijsko društvo. brokerska kuća. pouzdan partner.

Skrbništvo

Investicijsko društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. ima otvorene skrbničke račune kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na kojima se vode financijski instrumenti klijenata registrirani s društvom.

Financijskim instrumentima na skrbničkom računu skrbnik može raspolagati samo po nalogu klijenta. Društvo za svakog klijenta vodi posebnu evidenciju o financijskim instrumentima na skrbi.

Ugovorom o skrbništvu društvo se obvezuje da će obavljati ugovorene poslove koje će naplaćivati sukladno Odluci o naknadama za usluge skrbništva.

prednosti
 • niske naknade
 • profesionalno vođenje vlasničkih pozicija klijenta
 • mogućnost istovremenog trgovanja i obavljanja usluge skrbništva na jednom mjestu
 • sigurnost i anonimnost pohranjenih financijskih instrumenata
Prema odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. pruža sljedeće usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima:
 • Otvaranje skrbničkog računa
 • Pohrana financijskih instrumenta
 • Prijeboj i namira za primitak i isporuku financijskih instrumenata, sa ili bez plaćanja
 • Praćenje korporativnih akcija, te pravovremeno izvješćivanje klijenata te ostvarivanje prava iz vlasništva nad vrijednosnim papirima sukladno nalogu klijenta
 • Prikupljanje prihoda ostvarenih temeljem posjedovanja financijskih instrumenata
 • Sudjelovanje i zastupanje na redovnim i izvanrednim skupštinama dioničara
 • Redovito izvješćivanje klijenata putem periodičnih izvješća o stanju na računima
 • Anonimnost vlasništva (U sustavu SKDD-a kao skrbnik je upisano društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.)

Za usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima u inozemstvu HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. koristi renomirane banke kao inozemne podskrbnike.

Skrbnički IBAN: HR8523900011300004660
Brokerske usluge

Omogućujemo Vam jednostavno trgovanje na Zagrebačkoj burzi kao dugogodišnji član Zagrebačke burze i ... više

Korisnička podrška

Putem telefona, email poruke ili porukama kroz informacijski sustav e-trade pružamo pomoć ... više

Uplata sredstava

Račun za uplatu sredstava za kupnju dionica možete preuzeti na dnu stranice

Kako do nas

Listu podružnica i vezanih zastupnika kao i kontakt podatke preuzmite ... više

E-trade

Sustav HITA INTERNET TRGOVANJA (E-TRADE) razvija se već godinama te pruža sve potrebne informacije ... više

OTC tržište

Klijentima omogućuje trgovanje instrumentima koji nisu uvršteni na uređeno tržište ... više

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi
100%
Trgovanje na stranim tržištima
100%
HITA OTC Tržište
100%
Brokerske usluge
100%
Skrbništvo
100%