Podrška

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. je investicijsko društvo. brokerska kuća. pouzdan partner.

ODRŽIVI RAZVOJ

Enviromental, Social and Governance (ESG), označavaju tri ključna područja koja se uzimaju u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društvenog odgovornog poslovanja pojedinog izdavatelja financijskih instrumenata .Održivi razvoj obuhvaća ekološke/ okolišne (engl. “Environment”), socijalne (engl. “Social”) i upravljačke (engl. “Governance”) čimbenike koje se međusobno objedinjuju i osnažuju. ESG postaju 3 aspekta ključna za mjerenje održivosti kompanija kroz analizu pristupa prema zaštiti okoliša, CO2 zagađenju, odnosu prema zaposlenicima, zajednici, ponašanju prema klijentima, kupcima i dobavljačima, korporativnoj kulturi i upravljanju. Navodimo neke od ciljeva održivog razvoja: smanjenje emisije CO2, smanjenje potrošnje vode i energije, recikliranje i ponovna uporaba, zdravlje i sigurnost, obuka i obrazovanje, sigurnost proizvoda, kvaliteta i odgovornost, neovisni nadzorni odbor, sudjelovanje dioničara... ESG čimbenici nisu lako mjerljivi ali mogu imati znatan financijski učinak na povrate od ulaganja i postaju sve važniji za ulagače.

SFDR – Uredba o objavljivanju podataka o održivom financiranju (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

SFDR RTS - Uredba (EU) 2022/1288 o dopuni Uredbe (EU) 2019/2088 u pogledu regulatornih tehničkih standarda (RTS) kojima se pobliže određuju sadržaj i prikaz informacija o načelu „ne nanosi bitnu štetu“, sadržaj, metodologije i prikaz informacija o pokazateljima održivosti i štetnim učincima na održivost te sadržaj i prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i ciljeva održivih ulaganja u predugovornoj dokumentaciji, na internetskim stranicma i u periodičkim izvještajima

PAI – (Principle Adverse Impacts – glavni štetni učinci) Detaljno opisani i propisani sukladno SFDR RTS-u. Omogućuju investitorima i potencijalnim investitorima uvid u glavne štetne učinke investicija

Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na razini Društva / Entity Level Principal Adverse Impact Policy

Sukladno SDFR HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. objavljuje da pri upravljanju portfeljem/ investicijskom savjetovanju neće posebno uzimati u obzir glavne štetne učinke ulaganja na čimbenike održivosti osim ukoliko je Ugovorom o upravljanju portfeljem/ Ugovoru o investicijskim savjetovanjem drugačije uređeno.

    HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. je donijelo poslovnu odluku u skladu s člankom 4. stavkom 1 SFDR, uzevši u obzir:
  • svoju veličinu i broj zaposlenih
  • organizacijsku strukturu
  • Veličinu imovine pod upravljanjem
  • postojeće strategije, i investicijske ciljeve

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. procjenjuje da troškovi uspostave formalnih i obvezujućih politika u skladu sa člankom 4. SFDR, kao i mjerenja učinaka takvih politika ne bi bili proporcionali veličini, organizacijskoj strukturi i iznosu imovine pod upravljanjem. HITA-VRIJEDNOSNICE d.d aktivno prati SFDR regulativu te može svoju odluku promijeniti. Rizici ne uzimanja u obzir glavnih štetnih učinaka navedeni su u Općim uvjetima poslovanja u točki Rizici.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.Brokerske usluge

Omogućujemo Vam jednostavno trgovanje na Zagrebačkoj burzi kao dugogodišnji član Zagrebačke burze i ... više

Korisnička podrška

Putem telefona, email poruke ili porukama kroz informacijski sustav e-trade pružamo pomoć ... više

Uplata sredstava

Račun za uplatu sredstava za kupnju dionica možete preuzeti na dnu stranice

Kako do nas

Listu podružnica i vezanih zastupnika kao i kontakt podatke preuzmite ... više

E-trade

Sustav HITA INTERNET TRGOVANJA (E-TRADE) razvija se već godinama te pruža sve potrebne informacije ... više

OTC tržište

Klijentima omogućuje trgovanje instrumentima koji nisu uvršteni na uređeno tržište ... više

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi
100%
Trgovanje na stranim tržištima
100%
HITA OTC Tržište
100%
Brokerske usluge
100%
Skrbništvo
100%