Usluge

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. je investicijsko društvo. brokerska kuća. pouzdan partner.

Procjena vrijednosti trgovačkih društava

Investicijsko društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. izradilo je od 2010. do 2023. godine preko 55 elaborata procjena vrijednosti trgovačkih društava za različite naručitelje. Prilikom izrade elaborata o procjeni vrijednosti HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. rukovodi se načelima struke kao i odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda. Procjena vrijednosti vrši se na temelju povijesnih podataka i određenih pretpostavki budućeg poslovanja. Elaborat o procjeni vrijednosti izrađujemo sukladno potrebama naručitelja. Koristimo metode procjene vrijednosti u dogovoru s naručiteljem, s ili bez posjeta društvu koje se procjenjuje, s ili bez sudjelovanja društva koje se procjenjuje.

  Mogući razlozi za izradu procjene vrijednosti su:
 • Utvrđivanje vrijednosti za postojeće vlasnike (npr. radi spajanja dionica, provođenja pripajanja..)
 • Priprema za prodaju
 • Utvrđivanje cijene za kupca
 • Priprema za proces dokapitalizacije
 • Priprema za inicijalnu javnu ponudu (IPO)
 • Isplata suvlasnika koji žele izaći iz vlasničke strukture
 • Procjena uspješnosti rada uprave
 • Pretvaranje potraživanja vjerovnika u udio u kapitalu
 • Provođenje Due dilligence procesa
 • Utvrđivanje vrijednosti za potreba korištenja dionica tvrtke kao kolaterala za odobreni kredit.

U praksi se najčešće koriste sljedeće metode vrednovanja (valuacije): DCF odnosno metoda diskontiranog novčanog toka, metoda trgovinskih multiplikatora i metoda transakcijskih multiplikatora.

Metoda diskontiranog novčanog toka (DCF) Procjenjuje vrijednost temeljenu na budućem novčanom toku. Metoda utvrđuje sadašnju (diskontiranu) vrijednost temeljenu na projekcijama budućeg novčanog toka. Novčani tokovi se diskontiraju stopom koja predstavlja zahtijevani prinos. Za projekciju novčanog toka potrebno je napraviti projekciju Bilance i Računa dobiti i gubitka. Modelom slobodnog novčanog toka (Free Cash flow - FCF) diskontiranog prosječnim ponderiranom troškom kapitala (Weighted Average Cost of Capital – WACC) utvrđuje se slobodni novčani tok. Sadašnja vrijednost slobodnog novčanog toka predstavlja ukupnu vrijednost tvrtke – Enterprise Value (EV). Konačna vrijednost se izračuna oduzimanjem duga od ukupne vrijednosti.

Metoda trgovinskih multiplikatora Procjenjuje vrijednost uspoređujući vrijednosti društava koji kotiraju na burzama iz iste industrije kao i društva koja je predmet procjene. Koriste se multiplikatori: P/E Price to Earnings (omjer cijene i zarade po dionici); EV/EBITDA (zarada prije odbitka amortizacije, kamata i poreza); EV/ EBIT (zarada prije odbitka kamata i poreza); EV/ Prihodi… Prosječne vrijednosti navedenih multiplikatora izračunatih za društva uvrštena na burzu množe se s pokazateljima društva koju procjenjujemo, te oduzimamo dug, da dobijemo procijenjenu vrijednost.

Metoda transakcijskih multiplikatora Procjenjuje vrijednost temeljenu na transakcijama preuzimanja sličnih društava u istoj industriji po multiplikatorima EBITDA, prihoda …

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.Brokerske usluge

Omogućujemo Vam jednostavno trgovanje na Zagrebačkoj burzi kao dugogodišnji član Zagrebačke burze i ... više

Korisnička podrška

Putem telefona, email poruke ili porukama kroz informacijski sustav e-trade pružamo pomoć ... više

Uplata sredstava

Račun za uplatu sredstava za kupnju dionica možete preuzeti na dnu stranice

Kako do nas

Listu podružnica i vezanih zastupnika kao i kontakt podatke preuzmite ... više

E-trade

Sustav HITA INTERNET TRGOVANJA (E-TRADE) razvija se već godinama te pruža sve potrebne informacije ... više

OTC tržište

Klijentima omogućuje trgovanje instrumentima koji nisu uvršteni na uređeno tržište ... više

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi
100%
Trgovanje na stranim tržištima
100%
HITA OTC Tržište
100%
Brokerske usluge
100%
Skrbništvo
100%